1663328167840.jpg

IMPORT, FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION AV LIVSMEDEL 

PRODUKTER FRÅN SYDOST EUROPA TILL SVERIGE OCH HELA SKANDINAVIEN

JADRAN SCANDINAVIA GROUP AB

VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG, SVERIGE

TEL. 073 774 60 53

        076 275 27 97